– Jag tycker vi har underskattat hur viktigt och svårt det är med information. Så jag tror att vi måste jobba mer med det, säger Anna Starbrink, produktions- och personallandstingsråd Stockholms läns landsting.

Cirka en av tre har bytt eller funderat på att byta vårdcentral de senaste tre åren visar Vårdanalys utvärdering. Bland de som funderar på att byta har avsaknad av information då utgjort ett hinder för att byta.

–En stor majoritet känner till att de får välja men det är få som söker efter information när de ska välja. När de väljer så är det främst geografisk närhet och bemötande som styr valet, säger Caroline Andersson, utredare på Vårdanalys.

Utvärderingen visar att många vänder sig till närstående, vårdcentralen och vårdcentralens hemsida för information om hur man ska välja.

– Det finns förbättringspotential och vi måste ta nästa steg och göra informationen mer lättillgänglig, mer fyllig och svara på de frågor som patienterna faktiskt vill ställa, säger Karin Johansson, statssekreterare Socialdepartementet.

De kvalitetsaspekter som är mest intressanta att få information om vid val av vårdcentral är, enligt utvärderingen, hygien och renlighet, möjligheten att träffa samma läkare, samt väntetider för besök. Vårdcentralens driftsform är den minst intressanta aspekten. Ett problem som diskuterades är att det saknas konsensus om vad kvalitetsbegreppet inbegriper och vilka kvalitetsaspekter som informationen bör innehålla.

–Jag anser att det offentliga ska inbjuda alla aktörer, patientföreningar, privata rådgivare, läkemedelsbolag och andra så att man blir överens om vad som är kvalitet och vad som ska informeras om, säger Anders Lönnberg, ordförande i Stockholms Diabetesförening.