Människor som går över ett torg med pilar som leder åt olika håll.

Hur kan uppföljning bidra till en kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst?

Hösten 2022 publicerade vi en undersökning av omotiverade skillnader i utredningar inom äldreomsorg och socialpsykiatri. Vi undersökte skillnader mellan brukargrupper och kommuner i utredningar och beslut i äldreomsorg, socialpsykiatri och LSS-verksamhet. Undersökningen visade att grupper av brukare behandlas lika i många delar, men att det finns risk för omotiverade skillnader på flera områden. Det finns även skillnader i arbetssätt mellan kommuner som kan leda till geografiska ojämlikheter.

Här kan du läsa rapporten: Ljuset på skillnader (Vård- och omsorgsanalys, 2022).

Har du frågor om undersökningen? Kontakta Eva Hagbjer, projektledare.

Se webbinariet

Våra utredare går igenom och diskuterar resultaten i rapporten.

Medverkar gör Marianne Svensson, projektdirektör, och utredarna Eva Hagbjer och Peter Nilsson.