Medverkande i panelen var:

  • Anders Andersson, distriktsordförande, Kalmar län (KD)
  • Tove Lindahl Greve, verksamhetschef, Ung Cancer
  • Anders Lönnberg, ordförande Diabetesorganisationen i Sverige, landstingsledamot Stockholm läns landsting (S)
  • Åsa Moberg, författare och debattör
  • Inger Ros, ordförande, Riksförbundet HjärtLung
  • Anders W Jonsson, riksdagsledamot (C)

Se hela filmen från seminariet nedan:

Vårdanalys seminarium ”Sjukt engagerad – hur ser framtidens patient- och funktionshinderrörelse ut?”

Panelen välkomnade rapporten och diskussionen om utmaningar för en välfungerande samverkan mellan patient- och funktionshindersrörelsen och stat och landsting.

–  Jag skulle önska att vi hade bättre arenor, både gentemot landsting och gentemot staten, där vi fick möjligheter till samtalMen jag tycker också att vi har ett ansvar i detta och måste samla oss i större kraft, sa Inger Ros.

Paneldeltagarna stämde också in i rapportens rekommendation att regeringen bör se över statsbidraget. Anders Andersson framhöll att statsbidraget har verkat konserverande för en gammaldags organisationsmodell och Anders Lönnberg pekade på att vissa patientorganisationer är obekväma med statsbidragets fokus på funktionshinderorganisationer, medan Tove Lindahl Greve efterlyste en diskussion om vad statsbidraget ska uppmuntra till.

Vårdanalys rapport drar även slutsatsen att patient- och funktionshinderorganisationerna fyller flera viktiga roller i det svenska samhället, men att de med begränsade resurser måste prioritera. Inger Ros, Anders Lönnberg och Tove Lindahl Greve vände sig alla mot att det finns en motsättning mellan att stödja medlemmar och att försöka påverka samhället.

–  Vi tycker att vi ganska ofta gör allting samtidigt utan att göra avkall på att vara resurseffektiva, framhöll Tove Lindahl Greve.

Åsa Moberg lyfte däremot fram att hon ser en tydlig konflikt för organisationerna mellan att kritiskt granska och att vara delaktiga i utformningen av hälso- och sjukvården. Hon menade även att det i dag saknas kritisk granskning och att det som enskild patient kan vara svårt att kritisera hälso- och sjukvården. Anders W Jonsson lyfte från sitt perspektiv fram att patientorganisationerna kan fylla en viktig roll att stödja sina medlemmar att göra medvetna val:

–  Det är där den stora förändringspotentialen finns och det är där patientorganisationerna skulle ha en oerhört viktig roll att fylla, sa Anders W Jonsson.

Nedan finns en intervju med Åsa Moberg, där hon utvecklar sina tankar om rapporten:

Åsa Moberg om rapporten Sjukt engagerad.