Ledande beslutsfattare diskuterade om hur de ser på nästa steg för att förbättra patientsäkerheten i vården och omsorgen. Flera tyckte det var dags att införa en nollvision för vårdskador, lik den som har funnits för trafikskador i flera år, och som visat sig mycket framgångsrik. Trots att vården är en stor och komplex verksamhet kan en nollvision fungera som en stark och enande kraft och något som alla kan sträva mot. Panelen var också överens om att det är en viktig förutsättning att patienterna involveras mer och är delaktiga i vården för att uppnå en ökad patientsäkerhet.

Se hela filmen från seminariet:

I seminariet deltog:

Agneta Karlsson, Statssekreterare hos sjukvårdsminister Gabriel Wikström, Socialdepartementet
Hans Karlsson, Chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL
Tove Lindahl Grevé, Verksamhetschef, Ung Cancer.
Charlotta George, Sakkunnig Patientsäkerhet, Socialstyrelsen.
Anders Lie, Specialist Enheten för Trafiksäkerhet, Trafikverket.
Kiku Pukk Härenstam, MD, Patientsäkerhetsexpert, Läkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Vinnvård Fellow
Dag Ström, Projektledare, MD, Vårdanalys