Dessa områden är:

  •  Prioritera mellan administrativa krav
  •  Förbättra it-stöden
  •  Utveckla arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper
  •  Optimera bemanningen utifrån patienternas behov

Göran Stiernstedt har regeringsuppdraget att samordna en satsning på området och berättade bland annat att utveckling av it-stöd tycks gå som en röd tråd i arbetet och att det mesta av förbättringsarbetet behöver ske ute i verksamheterna.

Tidigare har Göran Stiernstedt sagt att han vill hitta goda exempel som kan inspirera och visa på alternativa sätt att ta vara på läkares och annan vårdpersonals tid. Dessa exempel stod under seminariet Stina Marcusson och Pernilla Westerberg för. De har på Mälarsjukhusets kirurgklinik varit med och drivit förändringsarbete inom framför allt administration och arbetsfördelningen mellan yrkesgrupper. Stina Marcusson är administrativ enhetschef på kliniken:

– Ett exempel är att de medicinska sekreterarna har tagit hand om all hantering och uppföljning avseende administration runt buk-aorta-patienter. Det här gjordes förut av läkare men det sköts helt och hållet av de medicinska sekreterarna i dag. Och det har hjälpt läkarna väldigt mycket, de har kunnat korta sina väntetider för patientbesök oerhört mycket.

Film från seminariet

Stina Marcusson kunde också berätta att även patienterna verkar nöjda med förändringen, de hör exempelvis inte av sig med frågor lika ofta.

Pernilla Westerberg är verksamhetschef på kliniken och berättade att de, när det gäller det praktiska arbetet, har ställt sig frågan om vilka uppgifter det krävs läkare för och vilka som sjuksköterskor kan ta hand om.

– Vad vi har börjat med framför allt är att många återbesök, går till sköterskor i stället. Och det handlar mycket om en kvalitetsökning, för de patienterna kom inte till återbesöken helt enkelt, men nu gör de det. Det är cancer, malignt melanom till exempel, och även kärlpatienter som våra sköterskor tar hand om.

Moderator Anna Bergholtz ställde frågan om hur mycket lagar och förordningar tillåter i dessa typer av förändringsarbete och påpekade att man som patient ofta har en viss uppfattning om vad som måste göras av läkare. Enligt Göran Stiernstedt finns det stort utrymme för att göra sådana förändringar.

– Det finns väldigt lite hinder i lagar och förordningar. Lagar och förordningar är inte problemet när det gäller att omfördela arbetsuppgifter.

För landsting som planerar liknande utvecklingsarbete hade Pernilla Marcusson två tips: skaffa ett bra gäng och kom och hälsa på!