–Ute på golvet måste man identifiera tidstjuvar och sedan hitta lösningar som gör att läkarna kan använda sin tid på ett bättre sätt.  Det är också viktigt att man lyssnar på de förslag som kommer nerifrån så de kan genomföras, säger Marie Wedin, ordförande på Sveriges Läkarförbund.

Hon anser också att det är nödvändigt att på nationell nivå ta ett större grepp kring det IT-stöd om används inom hälso- och sjukvården. De stjäl mycket tid eftersom de inte är anpassade efter användarnas behov. En åsikt som delades av flera i panelen.

På Sjukgymnasternas Riksförbund vill man se ett närmare samarbete mellan olika professioner för att avlasta läkarna från arbetsuppgifter som borde kunna utföras av andra yrkesgrupper.

– Den här rapporten ger en signal om att vi måste samarbeta bättre mellan professionerna. Det finns många arbetsuppgifter där vi sjukgymnaster kan bidra på olika sätt. Sätter vi patientens bästa i första rummet så är jag övertygad om att man hitta nya samarbetsformer som avlastar läkarna, säger Stefan Jutterdal som är ordförande på Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund

På Svenska Läkaresällskapet är man oroad över att specialistläkarnas expertkunskaper inte kan användas på rätt sätt.

–Både på region och kliniknivå måste man få till uppgift att titta över att experterna verkligen gör rätt saker så deras kompetens kommer till användning, säger Filippa Nyberg vd på Svenska Läkarsällskapet.

Göran Stiernstedt är nationell samordnare på Socialdepartementet med särskilt uppdrag att komma med förslag på åtgärder på hur läkarnas tid kan användas bättre. Han tycker att det finns anledning till att snabbt identifiera bra exempel som kan sporra landstingen att jaga tidstjuvar.

– Jag ska försöka plocka någon lågt hängande frukt som kan vara ett bra exempel på den regionala nivån. Det kan vara intygen. Läkare skriver mycket intyg. Där finns det delar som kan förenklas och som skulle kunna utföras av någon annan.