Myndigheten för vård- och omsorgsanalys undersöker just nu vilket förtroende människor har för socialtjänstens arbete med barn, unga och familjer. Vi gör det för att bättre förstå vad som påverkar förtroendet, och hur förtroendet påverkar barn och ungas möjligheter att få det stöd och den hjälp som de behöver.

Den 10 januari klockan 15.00–19.30 kommer vi hit till Maskrosbarn för en träff med ungdomar om er uppfattning om socialtjänsten. Träffen kommer att ledas av personer som arbetar på Maskrosbarn. På träffen kommer vi att ställa frågor som handlar om vilken bild ni har av socialtjänsten, och om ni har stort eller litet förtroende för socialtjänsten. Vi kommer inte att ställa frågor som handlar om ifall man har haft kontakt med socialtjänsten, eller om personliga erfarenheter eller anledningar till att man har eller har haft kontakt med socialtjänsten. Det kommer att finnas möjlighet att dela med sig av sina tankar i mindre grupper och i helgrupp. Alla frågor är självklart frivilliga att svara på.

Personer från Maskrosbarn och Vård- och omsorgsanalys kommer att skriva anonyma anteckningar om vad som sägs men inte på ett sätt så att man kan se vem som har sagt vad. Vi från Vård- och omsorgsanalys kommer inte heller att veta vad deltagarna heter eller var de bor. Anteckningarna kommer att vara en del av den fakta vi använder för att förstå vilket förtroende unga har för socialtjänsten och hur förtroendet för socialtjänsten påverkar hur barn och unga kan få det stöd de behöver.

Så här använder vi resultaten

Resultaten kommer att samlas i en rapport som vi lämnar till regeringen, men vem som helst kommer att kunna läsa rapporten på vår hemsida. Rapporten kommer att vara färdig sommaren 2024. I rapporten kommer det inte att stå vad någon enskild person har berättat för oss.

Om oss

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys är en oberoende myndighet. Vi följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten utifrån patienternas, brukarnas och medborgarnas perspektiv. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.vardanalys.se