2016-12-01

Vad står på spel?

Om nyttan med digitala hälsouppgifter och risker ur ett integritetsperspektiv