2024-02-01

Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter

Myndigheten för vård- oc...

2022-11-14

Nästa steg – ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer en ny socialtjänstlag

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remiss...

2022-11-14

Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över d...

2020-10-16

God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet God och nära vård. En ref...