2023-09-13

Praktik vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten ur ett patient-, bru...

2023-08-30

En registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över En registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen (Ds 2023:13) (S2...

2023-08-30

En uppväxt fri från våld – en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande öve...

2023-08-22

En registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över förslaget En registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanal...

2023-08-08

Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel (SOU 20...

2023-06-22

”Jag ville fördjupa mig inom styrningen av vården och omsorgen”

Vi tar regelbundet emot praktikanter på myndigheten. Vi ställde några frågor till Fredrik Strelert som studerat ...

2023-06-08

Vård- och omsorgsanalys generaldirektör leder utredningen om hälso- och sjukvårdens huvudmannaskap

Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten f...

2023-06-08

”Välfärdstekniken behöver utgå från både individens och personalens behov och förutsättningar”

Digitalisering och välfärdsteknik förväntas ge st...

2023-06-02

Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remiss...

2023-05-03

Vad ska till? Ett samtal om läget i primärvården

Primärvården ska vara befolkningens första kontakt med vården och bland annat ansvara för förebyggande arbete, diagnostik, behandling och rehab...

2023-04-28

Vård- och omsorgsanalys uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa

Sedan 2015 pågår en satsning på kvinnors hälsa. Satsningen tillkom för att minska skillnaderna i hälsa mellan...

2023-04-17

”Ansträngd arbetsmiljö och dåliga förutsättningar för nödvändigt utvecklingsarbete i primärvården”

Under våren 2023 har Myndigheten för vå...