2016-11-30

Driftsformer för universitetssjukhus

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Ds 2016:28 Driftsformer för universitetssjukhus (S2016/05390/FS).

2016-11-30

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Ds 2016:29 Privata sjukvårdsfö...

2016-11-16

Hur står det till med den personliga integriteten?

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över delbetänkandet Hur står det till med den personliga integriteten? En kartläggning a...

2016-10-19

Barnkonventionen blir svensk lag

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19, S2016/01918/FST).

2016-10-10

Regional indelning – tre nya län

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över delbetänkandet Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48).

2016-05-31

Effektiv vård

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har lämnat remissyttrande över betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2).

2016-04-21

Fråga patienten: Nya perspektiv i klagomål och tillsyn

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har lämnat remissyttrande över betänkandet Fråga patienten: Nya perspektiv i klagomål och till...

2016-04-15

Träning ger färdighet – Koncentrera vården för patientens bästa

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har lämnat remissyttrande över betänkandet Träning ger färdighet – Konc...

2015-12-08

Debatt om digital vårddata på Medicinska riksstämman

Under Medicinska riksstämman anordnade Vårdanalys ett seminarium om personlig integritet och digital information i vård och forskning. D...

2015-12-08

Debatt om nationella riktlinjer på Medicinska riksstämman

Det behövs ett mer strukturerat och effektivt kunskapsstöd. Det var deltagarna överens om vid ett seminarium om nationella riktli...

2015-11-27

Barns och ungas rätt vid tvångsvård

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71, S 2015/04694/FST).

2015-10-28

Nästa fas i e-hälsoarbetet

Vårdanalys har den 26 oktober 2015 lämnat remissyttrande över betänkandet Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32, S 2015/228/FS).