Presenterar rapporten ”En för alla. Erfarenheter av patientmedverkan i styrning och ledning av hälso- och sjukvården” på Funktionsrätts Sveriges årliga länskonferens.