Presentation av rapporten En för alla – erfarenheter av patientmedverkan i styrning och ledning av hälso- och sjukvården.