Seminarium om omställningen till en god och nära vård. Läs mer på arrangörens webbplats.