Texter på webbplatsen

Texterna på webbplatsen tas fram av myndighetens utredare i samråd med kommunikationsenheten. Utredarna skriver texterna inom sitt uppdrag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har som statsanställda inga personliga eller finansiella kopplingar som skulle kunna påverka innehållet på webbplatsen och myndighetens saklighet och opartiskhet.

Standarder

Vi har strävat efter att bygga vår webbplats i enlighet med de internationella riktlinjer för tillgänglighet som beskrivs i W3C:s dokument Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)  2.1. För innehållet använder vi HTML5 och presentationen styrs via Cascading Style Sheets (CSS) 2.1 samt delar av CSS 3.

Webbläsare

Webbplatsen fungerar i alla vanliga webbläsare som följer ovan nämnda standarder. Information går att läsa även med äldre webbläsare men då utan formgivningen.

Bildrättigheter

På webbplatsen har vi olika typer av bilder och rättigheterna till bilderna skiljer sig åt:

  • Alla bilder är upphovsrättsligt skyddat material.
  • Pressbilderna är fria att publicera i nyhetssammanhang men inte i kommersiellt syfte utan Myndigheten för vård- och omsorgsanalys godkännande.
  • Bilder av diagram och tabeller som bygger på vår egen statistik är fria att använda. Ange Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som källa.

Kontakta vår webbredaktion

Har du frågor eller synpunkter på innehållet på webbplatsen så kan du komma i kontakt med oss på info@vardanalys.se