Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på uppdrag av regeringen kartlagt hur hälso- och sjukvården förskriver konsumentprodukter, till exempel appar och surfplattor, som hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Rapporten visar att det finns ojämlikheter – de flesta sjukvårdshuvudmän förskriver konsumentprodukter som hjälpmedel till personer med omfattande funktionsnedsättning, men inte alla.

– Inom ramen för det kommunala självstyret tillåts hjälpmedelsförsörjningen, inklusive konsumentprodukter som hjälpmedel, att variera. En del sjukvårdshuvudmän tillåter förskrivning av konsumentprodukter som hjälpmedel, medan andra inte gör det, säger Johan Strömblad, utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Det är inte bara hälso- och sjukvårdens varierade förskrivning som leder till ojämlik tillgång till hjälpmedel mellan personer med funktionsnedsättning. För de personer som inte får hjälpmedlen förskrivna innebär också de varierande privatekonomiska förutsättningarna att vissa själva kan köpa de hjälpmedel de behöver, medan andra inte har förutsättningar att göra det och därmed kan få en relativt sämre livskvalitet.

Av rapporten framgår att det finns ett glapp i samhällsansvaret, bland annat mellan hälso- och sjukvården och myndigheterna som tillhandahåller digitala samhällstjänster. Hälso- och sjukvården ansvarar för konsumentprodukter som hjälpmedel till dem med störst behov, medan myndigheterna ansvarar för att göra de digitala samhällstjänsterna universellt tillgängliga för befolkningen.

– För att nå målen i funktionshinderpolitiken ser vi att det behövs ett helhetsgrepp om hjälpmedelsförsörjningen och den digitala delaktigheten. Annars riskerar personer med funktionsnedsättning att bli utan insatser som skulle kunna förbättra deras livskvalitet, säger Johan Strömblad, utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Rapporten Med varierande funktion – förskrivning av konsumentprodukter som hjälpmedel vid funktionsnedsättning finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.