Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på regeringens uppdrag samlat in erfarenheter från personer som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck, och undersökt om socialtjänstens stöd och insatser kan bli bättre. I arbetet med rapporten har vi bland annat intervjuat 20 personer som utsatts för hedersförtryck och har erfarenheter av socialtjänstens insatser, samt 30 personer som arbetar inom socialtjänsten. Rapporten grundas även på en fördjupad analys av det regelverk som styr socialtjänstens arbete.

I rapporten beskriver vi hur socialtjänstens stöd och insatser kan utvecklas genom att peka på brister, utmaningar och möjligheter som kommit fram i vår analys.

Våra slutsatser

 • Socialtjänstens risk- och behovsbedömning kräver mer kunskap och stöd.
 • Utsatta barn har en svag ställning i förhållande till vårdnadshavarna.
 • Barns säkerhet, delaktighet och välmående måste vara utgångpunkt vid kontakt med familjen.
 • Utsatta behöver mer stöd för sina skyddsbehov och psykiska besvär.
 • Utsatta behöver långsiktig eftervård.

Våra rekommendationer

Våra rekommendationer syftar till att stärka och utveckla socialtjänstens stöd- och vårdkedja. Rekommendationerna berör dels nationella åtgärder som på längre sikt kan bidra till att skapa bättre förutsättningar för socialtjänsten, dels ett utvecklat arbete på lokal nivå.

 • Regeringen och kommunerna bör stärka socialtjänstens kompetens och kunskap inom hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Regeringen bör utreda hur barn som utsätts för hedersförtryck kan få en mer autonom ställning i socialtjänstens processer i förhållande till vårdnadshavarna.
 • Kommunerna bör säkerställa att barn är delaktiga under hela socialtjänstens stöd- och vårdkedja.
 • Regeringen bör utreda hur skyddet av utsatta individer ska stärkas i förhållande till skyddet av familjen i frågor som rör kontakten mellan barn och föräldrar eller vårdnadshavare.
 • Kommunerna och regionerna bör arbeta för en bättre tillgång till vård och behandling.
 • Regeringen bör se över regelverket kring kommunernas ansvar för eftervård och socialtjänsten bör stärka sin planering och uppföljning inför utslussningen.

Frågor om rapporten?

Hör av dig till myndighetens presskontakt på tel: 08–690 41 12, press@vardanalys.se.

Läs

publikationen

Läs mer i nyheten från 30 november 2023: Socialtjänstens stöd till hedersvåldsutsatta behöver stärkas