År 2020 initierades en statlig satsning för att stödja kommunerna att införa välfärdsteknik i äldreomsorgen: Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. Välfärdstekniken förväntas ge stora möjligheter att hantera utmaningarna som äldreomsorgen står inför. Den förväntas bidra till ökad trygghet, delaktighet och självständighet för äldre personer, förbättrad arbetsmiljö och bättre användning av personalens kompetens samt en ökad kostnadseffektivitet.

Men införandet av välfärdsteknik har hittills gått långsamt och det är osäkert om dess potentiella nytta tas tillvara. Vård- och omsorgsanalys har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera överenskommelsen. Den här promemorian är vår delredovisning av uppdraget.

Läs intervjun med projektledare Linda Hörnqvist.