Sedan 2015 genomför regeringen en satsning för att stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa. Större delen av satsningen består av överenskommelser som slutits mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) och 7 miljarder har fördelats på regionerna mellan 2015 och 2021. Centrala delar i överenskommelserna är att stärka bemanning och kompetensförsörjning samt att öka kunskaperna i vården om förlossningsvården och kvinnors hälsa.

Det här är en delrapportering av vårt uppdrag att följa satsningen. I slutrapporten som publiceras i april 2023 kommer vi att beskriva hur förlossningsvården och övrig vård som rör kvinnor har utvecklats under den period som satsningen omfattar. Vi kommer också att sammanställa myndigheternas och regionernas samlade insatser under hela satsningen och göra en fördjupande analys inom ett eller flera områden som är relevanta för satsningen.

Läs mer

Här hittar du alla rapporter om satsningen på kvinnors hälsa.