Kvinnors hälsa

2019-06-05

Olik eller ojämlik?

Skillnader i hur vård bedrivs och vilket resultat den uppnår behöver inte innebära att vården är ojämlik. Däremot ska omotiverade skillnader inte finnas. Vi har analyserat regionala skillnader i p...

2018-06-08

I väntans tider

Vi har i uppdrag att följa upp regeringens satsning på att förbättra förlossningsvården och annan vård som rör kvinnors hälsa. I den här delrapporten har vi följt upp insatser inom satsningen, men det ä...

2017-11-17

Uppföljning av satsningen på förlossningsvård och kvinnohälsa

Vi har fått regeringens uppdrag att följa upp och analysera miljardsatsningen på förlossningsvård och andra insatser ...