2023-04-28

I tid och otid

En fördjupningsstudie om bemanningen i förlossningsvården

2023-04-28

Över tiden?

En uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa

2020-09-30

Kostnadsfria preventivmedel till unga

En uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa

2020-09-30

Förlösande för kvinnohälsan?

En uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa

2019-06-05

Olik eller ojämlik?

En analys av regionala skillnader i graviditetsvårdkedjan

2018-06-08

I väntans tider

En delrapport om satsningen på kvinnors hälsa