2020-09-30

Kostnadsfria preventivmedel till unga

Andelen unga kvinnor som hämtar ut preventivmedel har ökat, och antalet tonårsfödslar och aborter har minskat. Men fortfarande finns skillnader mellan grupper och fort...

2020-09-30

Avgiftsfri mammografi

Deltagandet i mammografiscreening har stärkts något i vissa grupper, men sammantaget verkar avgiftsfrihet ha haft svag effekt på deltagandet de första två åren efter införandet. Det behövs därfö...

2020-09-30

Förlösande för kvinnohälsan?

Vården i samband med graviditet och förlossning har blivit mer kunskapsbaserad och säker, men eftervården har stort förbättringsutrymme och skillnader mellan både grupper och ...

2019-06-05

Olik eller ojämlik?

Skillnader i hur vård bedrivs och vilket resultat den uppnår behöver inte innebära att vården är ojämlik. Däremot ska omotiverade skillnader inte finnas. Vi har analyserat regionala skillnader i p...

2018-06-08

I väntans tider

Vi har i uppdrag att följa upp regeringens satsning på att förbättra förlossningsvården och annan vård som rör kvinnors hälsa. I den här delrapporten har vi följt upp insatser inom satsningen, men det ä...