Resultat och förslag till fördjupning

Förstudien visar att datatillgången inom socialtjänsten generellt är bristfällig och att förutsättningarna att analysera omotiverade skillnader varierar mellan olika verksamhetsområden. Vi presenterar i förstudien tre alternativa förslag på fördjupade studier som regeringen kan ta ställning till.