Omslag PM 2016:2

Omotiverade skillnader i socialtjänsten

Vi har på regeringens uppdrag genomfört en förstudie för att belysa förutsättningarna att analysera om det finns omotiverade skillnader i bemötande, bedömning och insatser på socialtjänstens område.

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Resultat och förslag till fördjupning

Förstudien visar att datatillgången inom socialtjänsten generellt är bristfällig och att förutsättningarna att analysera omotiverade skillnader varierar mellan olika verksamhetsområden. Vi presenterar i förstudien tre alternativa förslag på fördjupade studier som regeringen kan ta ställning till.

Dela sidan