Vi har ett regeringsuppdrag att följa satsningen på kvinnors hälsa 2015–2022. I uppdraget ingår att sammanställa de insatser som genomförts inom satsningen. Vi ska också beskriva hur området kvinnors hälsa och förlossningsvården har utvecklats.

Våra slutsatser

  • Satsningen har inte föregåtts av behovsanalyser och det saknas horisontella prioriteringar. Det finns också behov av att förankra satsningen i verksamheterna.
  • Vi kan se en positiv utveckling inom området kvinnors hälsa, men det går inte att avgöra ifall det är en effekt av satsningen eller inte. Bristen på personal är fortfarande stor och det behövs ytterligare insatser för att stärka jämlikheten i graviditets- och förlossningsvården.
  • Satsningen saknar tydliga mätbara mål och tänkta effekter, vilket medför att det är svårt att utvärdera den. Det går inte heller att kartlägga hur regionerna har använt medlen eller om satsningen inneburit ett nettotillskott för verksamheterna. Utöver det saknas en långsiktig plan för hur resultaten ska permanentas.

Våra rekommendationer

  • Regeringens framtida satsningar behöver bygga på behovs­analyser.
  • Regeringen bör tydliggöra intentionen med satsningen och formulera mätbara mål.
  • Regeringen bör säkerställa en tydlig redovisning av använda medel.
  • Regeringen och regionerna bör stärka arbetet för ökad jämlikhet i vården.

Läs

publikationen

Läs mer

Här hittar du alla rapporter från vår uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa.

Sammanfattning

Presentationen sammanfattar rapporterna 2023:4 Över tiden? och 2023:5 I tid och otid.

Ladda ner presentationen som pdf.