Strukturer för stöd

Länsstyrelsen i Östergötlands län har till stor del nått målen i regeringsuppdraget att bidra till att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har på regeringens uppdrag utvärderat länsstyrelsens arbete. Syftet är att ge regeringen underlag för beslut om att inrätta ett permanent nationellt, sektorsövergripande uppdrag i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har utvärderat arbetet att motverka hedersrelaterat våld och förtryck som Länsstyrelsen i Östergötlands län har genomfört 2011–2019. Syftet är att ge regeringen underlag för beslut om att inrätta ett permanent nationellt, sektorsövergripande uppdrag i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Våra slutsatser är:

  • Länsstyrelsen i Östergötlands län har till stor del nått regeringens mål i uppdragen.
  • De sammantagna insatserna möter inte dagens behov av stöd. Det behövs ökad tillgång till kunskapsstöd, ett tydligare strategiskt arbete och mer stöd i det praktiska arbetet.
  • Det behövs långsiktiga uppdrag samt en tydligare organisering och nivåstrukturering av arbetet.

Vi rekommenderar:

  • Regeringen behöver verka för en ökad tillgång till kunskapsstöd och stärkt kunskapsstyrning när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Regeringen behöver genom långsiktighet i uppdrag och finansiering skapa ett sektorsövergripande uppdrag för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Regeringen behöver dela upp uppgifterna i ett nationellt uppdrag och ett regionalt uppdrag.

Dela sidan