Utvärdering av ordnat införande av nya läkemedel

Vi har regeringens uppdrag att utvärdera ordnat införande av nya läkemedel, vars mål är att skapa en jämlik tillgång till nya kostnadseffektiva läkemedel oavsett bosättningsort, ålder, kön och socioekonomiska faktorer.

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

I den här promemorian redovisar vi vår förstudie. Den innehåller en processbeskrivning, en kartläggning av styrkor och utmaningar samt förslag på den fortsatta inriktningen för vår utvärdering av ordnat införande. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juli 2017.

Dela sidan