Omslagsbild PM

Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre

Den svenska hälso- och sjukvården är sämre än den i flera andra jämförbara länder på ett antal områden som är viktiga ur ett patientperspektiv, till exempel tillgänglighet, delaktighet i den egna vården och samordning av olika vårdkontakter. Det visar resultaten från 2017 års International Health Policy Survey (IHP-undersökningen) som är riktad till personer 65 år och äldre.

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Resultaten i korthet

Undersökningen visar att åtta av tio i befolkningen 65 år och äldre är nöjda eller mycket nöjda med den vård de fått det senaste året. Sverige är också det land där minst andel av patienterna har avstått från vård på grund av kostnaderna – endast tre procent. Samtidigt visar resultaten på brister i mötet med vården jämfört med i flera andra länder.

Andelen med fast läkarkontakt är lägst av alla länder i undersökningen och har sjunkit sedan 2014 från 67 procent till 60 procent. Sverige är också det land där lägst andel upplever att läkaren känner till deras medicinska historia och där störst andel av patienterna upplever att läkaren inte spenderar tillräckligt mycket tid med dem. Svenska patienter 65 år och äldre upplever också en sämre tillgänglighet än befolkningen i flera andra länder i undersökningen.

Även när det gäller att få hjälp med att samordna olika vårdkontakter får Sverige svaga resultat – endast hälften får hjälp av vårdpersonalen att samordna vården mellan olika vårdgivare och mottagningar.

Inom vissa områden har resultaten förbättrats sedan 2014. Det är till exempel fler som får tid hos specialistläkaren inom en månad och en större andel får information om varför de ska ta sina utskrivna mediciner i samband med att de skrivs ut från sjukhus. Det är också fler som har haft samtal med någon vårdpersonal om fysisk träning och motion.

Dela sidan