IHP

2020-02-04

Tre perspektiv på digitala vårdbesök

Befolkningen och patienter föredrar fysiska vårdbesök framför videobesök i primärvården, men när de väljer videobesök är det viktigt med korta väntetider. Läkare s...

2019-12-12

Internationell jämförelse av primärvården

Vi har undersökt hur primärvårdsläkare i Sverige upplever att vården fungerar och jämfört med vad primärvårdsläkare i andra länder tycker. Studien Inte...

2019-06-19

Internationell jämförelse av primärvården (IHP 2019)

Vi har regeringens uppdrag att genomföra Sveriges del av undersökningen The Commonwealth Fund International Health Policy Survey (IHP)...

2017-11-17

Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre

Den svenska hälso- och sjukvården är sämre än den i flera andra jämförbara länder på ett antal områden som är viktiga ur ett patientpe...

2016-11-18

Vården ur befolkningens perspektiv 2016

Befolkningens erfarenheter av vården är i fokus för 2016 års International Health Policy Survey (IHP). Studien genomförs årligen av den amerikanska stiftelsen Com...

2015-12-09

Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv

I den här rapporten sammanfattas de svenska och internationella resultaten från International Health Policy Survey 2015, en årlig enkätundersökning om häls...

2014-12-17

Vården ur patienternas perspektiv

I denna rapport sammanfattas de svenska och internationella resultaten från International Health Policy Survey 2014, en studie om hur patienter i olika länder upplever kont...