2020-12-11

Vården ur befolkningens perspektiv

IHP 2020

2020-04-03

Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv 2019

En jämförelse mellan Sverige och tio andra länder

2020-02-21

Vården ur befolkningens perspektiv (IHP 2020)

Vilka erfarenheter har den svenska befolkningen av vården när det gäller till exempel tillgänglighet, information, delaktighet och samordning av vårdko...

2017-11-17

Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre

En jämförelse mellan Sverige och tio andra länder

2016-11-18

Vården ur befolkningens perspektiv 2016

En jämförelse mellan Sverige och tio andra länder

2015-12-09

Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv

En jämförelse mellan Sverige och nio andra länder

2014-12-17

Vården ur patienternas perspektiv

Jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder