2021-11-17

Vården ur befolkningens perspektiv, 65 år och äldre

International Health Policy Survey (IHP) 2021

2021-03-15

Vården ur befolkningens perspektiv 2020

En jämförelse mellan Sverige och tio andra länder

2021-03-02

Vården ur befolkningens perspektiv, 65 år och äldre

Vilka erfarenheter av vården har den äldre delen av Sveriges befolkning? Hur ser tillgängligheten, delaktigheten och samordningen ut i vår...

2020-04-03

Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv 2019

En jämförelse mellan Sverige och tio andra länder

2017-11-17

Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre

En jämförelse mellan Sverige och tio andra länder

2016-11-18

Vården ur befolkningens perspektiv 2016

En jämförelse mellan Sverige och tio andra länder

2015-12-09

Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv

En jämförelse mellan Sverige och nio andra länder

2014-12-17

Vården ur patienternas perspektiv

Jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder