Omslagsbild med pil

Visa vägen i vården

Ett stärkt ledarskap är en nyckel till att öka vårdens utvecklingskraft. Vi har på uppdrag av regeringen kartlagt vilka utmaningar chefer i hälso- och sjukvården möter, och tagit fram förslag på hur ledarskapet kan stärkas.

Resultaten i korthet

Vår analys visar att det finns vissa brister i chefernas grundläggande förutsättningar, till exempel det administrativa stöd chefer får. Landstingens och statens styrning är i vissa fall splittrad och kortsiktig, vilket gör det svårt för chefer att leda och driva ett långsiktigt utvecklingsarbete. Många landsting har intensifierat sitt arbete med ledarskapsfrågor under senare tid, men de har kommit olika långt.

Rekommendationer i korthet

Både staten och landstingen behöver skapa långsiktiga förutsättningar för ett starkt och närvarande ledarskap, till exempel genom mindre personalgrupper och förbättrade stödstrukturer för chefer. Chefer behöver också få bättre förutsättningar och stöd för att bedriva utvecklingsarbete – särskilt utvecklingsarbete som sträcker sig över verksamhetsgränser och som förbättrar vården för patienter med många olika vårdkontakter.

Ladda ner bilagor

LADDA NER

Powerpoint

Dela sidan