Bemanning

2017-11-17

Uppföljning av satsningen på förlossningsvård och kvinnohälsa

Vi har fått regeringens uppdrag att följa upp och analysera miljardsatsningen på förlossningsvård och andra insatser ...

2013-12-04

Ur led är tiden

Sverige är ett av de länder inom OECD som har flest antal läkare per tusen invånare, men antalet läkarbesök per invånare och år är få. Trots det utmärker sig Sverige i internationella jämförande studier...