2014-11-27

Strukturreformer i hälso- och sjukvårdssystem

Erfarenheter från Danmark, Norge, England och Nederländerna