2021-11-01

Ökad precision i Europa

Sju europeiska länders satsningar på precisionsmedicin och hälsodata

2021-09-23

Den nordiska äldreomsorgen

En jämförande kartläggning av struktur, organisation och innehåll

2020-04-03

Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv 2019

En jämförelse mellan Sverige och tio andra länder

2017-12-18

Primärvården i Europa

En översikt av finansiering, struktur och måluppfyllelse

2017-11-17

Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre

En jämförelse mellan Sverige och tio andra länder

2016-11-18

Vården ur befolkningens perspektiv 2016

En jämförelse mellan Sverige och tio andra länder

2015-12-09

Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv

En jämförelse mellan Sverige och nio andra länder

2014-12-19

Utvärdering av klinikläkemedel

Internationella exempel

2014-12-17

Vården ur patienternas perspektiv

Jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

2014-11-27

Strukturreformer i hälso- och sjukvårdssystem

Erfarenheter från Danmark, Norge, England och Nederländerna