Internationellt

2017-11-17

Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre

Den svenska hälso- och sjukvården är sämre än den i flera andra jämförbara länder på ett antal områden som är viktiga ur ett patientpe...

2017-07-07

Primärvårdens resurser, styrning och organisation

En jämförelse av villkor och förhållanden i primärvården i Danmark, Norge, Nederländerna och Storbritannien.

2015-12-09

Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv

I den här rapporten sammanfattas de svenska och internationella resultaten från International Health Policy Survey 2015, en årlig enkätundersökning om häls...

2014-11-27

Strukturreformer i hälso- och sjukvårdssystem

Hur hälso- och sjukvården styrs och organiseras är av största vikt för patienter och medborgare, eftersom det påverkar vilken slags vård som erbjuds. ...