2017-11-17

Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre

En jämförelse mellan Sverige och tio andra länder

2017-07-07

Primärvårdens resurser, styrning och organisation

En jämförelse av villkor och förhållanden i Danmark, Norge, Nederländerna och Storbritannien

2015-12-09

Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv

En jämförelse mellan Sverige och nio andra länder

2014-11-27

Strukturreformer i hälso- och sjukvårdssystem

Erfarenheter från Danmark, Norge, England och Nederländerna