2016-12-22

Ändamålsenliga journalsystem i primärvården

Lärdomar från läkarnas perspektiv

2013-12-04

Ur led är tiden

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens