2013-11-29

Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?