2020-06-12

Styra mot horisonten

Att vård ska ges efter behov återspeglas inte tydligt i den politiska styrningen och vid beslut om fördelningen av resurser mellan olika sjukdomsgrupper. Kunskapen om behoven och hur väl de tillgo...

2019-06-05

Olik eller ojämlik?

Skillnader i hur vård bedrivs och vilket resultat den uppnår behöver inte innebära att vården är ojämlik. Däremot ska omotiverade skillnader inte finnas. Vi har analyserat regionala skillnader i p...

2018-11-22

Lika läge för alla?

Barn som far illa ska få tillgång till socialtjänstens insatser på lika villkor, men i vilken utsträckning detta sker finns det lite kunskap om. Vi har tagit fram kriterier för att identifiera o...

2017-12-18

Primärvården i belysning

En översikt av primärvårdens struktur, process och resultat i svenska landsting.

2016-06-28

Omotiverade skillnader i socialtjänsten

Vi har på regeringens uppdrag genomfört en förstudie för att belysa förutsättningarna att analysera om det finns omotiverade skillnader i bemötande, bedömning och...

2015-06-29

Varierande väntan på vård

Vi har på uppdrag av regeringen gjort en fördjupad analys av tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Långa väntetider i vården har varit ett långvarigt problem i Sverige. En viktig r...

2013-11-29

Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

Vi har fått i uppdrag av regeringen att göra en fördjupad analys ur ett patientperspektiv av de skillnader i vår...