2020-06-12

Styra mot horisonten

Om vård efter behov som grund för horisontella prioriteringar

2019-06-05

Olik eller ojämlik?

En analys av regionala skillnader i graviditetsvårdkedjan

2018-11-22

Lika läge för alla?

Om omotiverade skillnader inom den sociala barn- och ungdomsvården

2017-12-18

Primärvården i belysning

Jämförelser mellan landsting och regioner 2011-2015

2016-06-28

Omotiverade skillnader i socialtjänsten

En förstudie

2015-06-29

Varierande väntan på vård

Analys och uppföljning av den nationella vårdgarantin

2013-11-29

Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?