2013-11-28

Statens styrning av vården och omsorgen med prestationsbaserad ersättning

2013-10-01

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Lägesrapport 2013

2013-04-18

Öppnar jämförelser för ökad kvalitet i vård och omsorg om äldre?

Vårdanalys utvärdering av Öppna jämförelser av vård och omsorg av äldre