Psykisk ohälsa

2015-12-15

Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar

Vi har regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016. Plane...

2014-10-01

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Vi har i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera regeringens handlingsplan PRIO psykisk ohälsa - plan för riktade insatser inom omr...

2013-10-01

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa – Lägesrapport 2013

Handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa är regeringens satsning mot psykisk ohälsa under perioden 2...