2014-12-01

Stärkt dialog för ökad utvecklingskraft

Förslag om en utvecklad hälso- och sjukvårdsdialog mellan Socialdepartementet och landstingen