2019-10-15

Förberedd och sedd

Förutsättningar vid övergången från barn- till vuxensjukvård

2019-04-30

Åt samma håll

Nationella insatser för stärkt ledarskap i hälso- och sjukvården

2018-11-30

På väg

Delrapport om genomförandet av lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården

2018-03-28

En lob i mål?

Uppföljning av satsningen för ett förbättrat omhändertagande av berusade personer

2016-03-07

Samordnad vård och omsorg

En analys av samordningsutmaningar i ett fragmenterat vård- och omsorgssystem

2015-06-25

Sjukt engagerad

En kartläggning av patient- och funktionshinderrörelsen

2015-03-31

Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik

Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av medicinteknik

2014-12-01

Stärkt dialog för ökad utvecklingskraft

Förslag om en utvecklad hälso- och sjukvårdsdialog mellan Socialdepartementet och landstingen