2021-06-10

I skuggan av covid-19

Förändringar i befolkningens vårdkonsumtion till följd av pandemin under 2020

2017-10-06

Löftesfri garanti?

En uppföljning av den nationella vårdgarantin

2015-06-29

Varierande väntan på vård

Analys och uppföljning av den nationella vårdgarantin

2014-04-01

Låt den rätte komma in

Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden?

2013-08-21

Vad vill patienten veta för att välja?

Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation