Väntetider

2017-10-06

Löftesfri garanti?

Landstingen har det yttersta ansvaret för att vården är tillgänglig, och landstingen är också skyldiga att säkerställa att vårdgarantins tidsgränser hålls. Vi har följt upp hur väntetiderna till hä...

2015-06-29

Varierande väntan på vård

Vi har på uppdrag av regeringen gjort en fördjupad analys av tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Långa väntetider i vården har varit ett långvarigt problem i Sverige. En viktig r...

2014-04-01

Låt den rätte komma in

I rapporten "Låt den rätte komma in - hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden?" har vi följt upp tillgängligheten efter tre r...

2013-08-21

Vad vill patienten veta för att välja?

Sedan 2010 är landstingen skyldiga att erbjuda vårdval i primärvården. En omdiskuterad fråga har varit om allmänheten har tillräcklig information för att göra med...