Under våren 2023 har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerat två rapporter som på olika sätt belyser läget i primärvården: Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv (IHP), en återkommande internationell jämförelse, och Ordnat för omställning? som är en delrapport om omställningen till en god och nära vård.

I det här webbinariet som sändes den 4 maj 2023 diskuterade vi de bristande förutsättningarna utifrån olika perspektiv med representanter från patienter och primärvårdsverksamhet. Vilka åtgärder är möjliga? Vad ska till?

Medverkande

  • Magnus Isacson, ordförande Svensk förening för allmänmedicin
  • Mattias Millbro, ordförande Neuro Ung med MS
  • Daniel Zetterberg, utredare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
  • Peter Nilsson, utredare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Moderator: Caroline Olgart Höglund, analyschef, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Se inspelningen