2024-02-23

Förtydligat brottsförebyggande ansvar för socialnämnden

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Förtydligat brottsförebyggande ansvar för socialnämnden (PM S2023/031...

2024-02-15

Rätt förutsättningar för sjukskrivning

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48; S2023/02549)

2024-02-01

Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter

Myndigheten för vård- oc...

2024-02-01

Nationell uppföljning, styrning och organisering i fokus 2024

Den 1 februari varje år presenterar vi en omvärldsanalys som summerar läget inom hälso- och sjukvården, omsorgen och tandvår...

2024-01-23

Patientmedverkan skapar värde i utvecklingen av vården

Hur fungerar patientmedverkan i regionernas ledning och styrning av hälso- och sjukvården? I rapporten En för alla har vi fångat upp e...

2023-12-19

Effektiv och behovsbaserad digital vård

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27).

2023-11-30

Socialtjänstens stöd till hedersvåldsutsatta behöver stärkas

Socialtjänsten behöver mer kunskap och kompetens för att bedöma risker och behov inom hedersrelaterat våld och förtryck...

2023-11-30

”En av många pusselbitar som ska bidra till målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra”

Nyhet 2023-11-30 Socialstyrelsen hade under åren 2020–2022 i uppd...

2023-11-15

Dela på arbetet – om differentierade arbetsuppgifter i hemtjänsten

Många kommuner och verksamheter använder ett differentierat arbetssätt och delar upp arbetet så att olika perso...

2023-11-10

Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd

Myndigheten för v...

2023-10-30

Patientöversikter inom EES och Sverige

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Patientöversikter inom EES och Sverige (SOU 2023:13).

2023-10-26

Fast läkarkontakt i primärvården ökar inte enligt befolkningen

För andra året i rad har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys kartlagt uppfyllelsen av de mål om fast läkarkontakt...