2024-06-20

Avskildhet vid dygnsvilan. En delredovisning angående frågor om Statens institutionsstyrelses särskilda befogenheter.

Myndigheten för vård- och ...

2024-06-19

Hållbar och högkvalitativ läkarutbildning och klinisk forskning – förslag till ett reviderat ALF

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissytt...

2024-06-13

Åtgärder krävs för att möta befolkningens framtida behov och förväntningar på hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Befolkningen har hö...

2024-06-04

Befolkningspanelen bidrar till snabbare, bättre och mer exakta kunskapsunderlag

Vilka erfarenheter har befolkningen av hälso- och sjukvården, omsorgen och tandvården? I de fl...

2024-06-03

”Vi vill ge en mer heltäckande bild av flickors och kvinnors hälsa”

Vi har i uppdrag av regeringen att följa upp satsningen på förlossningsvård och kvinnors häl...

2024-05-08

Vård- och omsorgsanalys generaldirektör får förlängt förordnande

Regeringen förlänger Jean-Luc af Geijerstams förordnande som generaldirektör för Myndigheten för vård- och omso...

2024-05-06

Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapo...

2024-04-16

Förändring genom försök. Försöksverksamhet i den kommunala sektorn.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Förändring genom försök. Försöksverksamhet i ...

2024-04-16

Ökad kontroll över tandvårdssektorn

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Ökad kontroll över tandvårdssektorn (SOU 2023:82).

2024-04-03

Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning ...

2024-03-21

Barn och unga i samhällsvård

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Barn och unga i samhällsvård (SOU 2023:66;S2023/03032).

2024-03-13

Sveriges befolkning har sämre erfarenheter av vården än befolkningen i nio andra länder

I en återkommande internationell undersökning, International Health Policy ...