Det finns brister i uppföljningen

Att följa upp den sociala dygnsvården för barn och unga är minst lika viktigt som att följa hälso- och sjukvården och äldreomsorgen, men vår undersökning visar att vi är långt ifrån där i dag. Vi har därför tagit fram ett förslag på hur man kan förbättra dagens uppföljning.

En viktig utgångspunkt för förslaget är vad barn och unga själva tycker är viktiga områden inom vården. Vi har frågat barn som är eller har varit placerade hur de tycker att den sociala dygnsvården borde fungera. De uppgifter vi har fått fram har vi kategoriserat i åtta olika teman: bemötande, delaktighet, sociala relationer, trygghet, hälsa och omsorg, utbildning, fritid och självständighet.

Vi  rekommenderar en nationell brukarundersökning

Vi rekommenderar regeringen att ta ett antal olika steg för att införa en nationell struktur för uppföljning som utgår ifrån vårt förslag. En viktig del av förslaget är en nationell brukarundersökning, för att få barnens perspektiv på hur vården fungerar.

Vi rekommenderar också kommunerna att förbättra sina förutsättningar för att arbeta med uppföljning och verksamhetsutveckling, och regeringen att stödja kommunerna i det arbetet. Det handlar framför allt om att förbättra kommunernas verksamhetssystem och förstärka kompetensen när det gäller uppföljnings- och förbättringsarbete.

Sammanfattning riktad till barn och unga

Vi har gjort en sammanfattning av rapporten riktad till barn och unga.

Sammanfattningen är fri att ladda ner och använda:

Vad är viktigt när man placeras i familjehem eller på HVB? Vi har frågat barn och unga. (pdf)

Omslag