Implementering i vården och omsorgen

Kunskapsöversikten visar att det inte finns en lösning på den perfekta implementeringsprocessen, men att tidig involvering av både patienter och profession samt så kallade intermediärer underlättar processen.

Vi har vänt oss till professor Mattias Elg och postdoktor Mattias Örnerheim vid Linköpings universitet för att utifrån litteraturen identifiera övergripande utmaningar när det gäller implementering i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Denna promemoria är deras redovisning av arbetet och är ett underlag till Vårdanalys rapporter Stöd på vägen – en uppföljning av satsningen på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar (Rapport 2018:3) och Bäddat för utveckling – ett kunskapsunderlag om förutsättningar för utvecklingsprojekt i vården och omsorgen (Rapport 2018:6).

Dela sidan