Vi har vänt oss till professor Mattias Elg och postdoktor Mattias Örnerheim vid Linköpings universitet för att utifrån litteraturen identifiera övergripande utmaningar när det gäller implementering i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Denna promemoria är deras redovisning av arbetet och är ett underlag till Vård- och omsorgsanalys rapporter Stöd på vägen – en uppföljning av satsningen på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar (Rapport 2018:3) och Bäddat för utveckling – ett kunskapsunderlag om förutsättningar för utvecklingsprojekt i vården och omsorgen (Rapport 2018:6).