Det pågår sedan en tid tillbaka en omställning av hälso- och sjukvården inom regioner och kommuner. Målet med omställningen är att ge patienten en god, nära och samordnad vård, där primärvården är navet och samspelar med annan hälso- och sjukvård och socialtjänsten. Det här är den andra delrapportering av vårt regeringsuppdrag att utvärdera omställningen.

Våra slutsatser

  • Det finns få indikationer på att omställningen så här långt har lett till måluppfyllelse.
    • Ur ett patientperspektiv finns ännu få tecken på att omställningen inneburit förbättringar.
    • Ur ett systemperspektiv har omställningen bara lett till mindre förändringar när det gäller ekonomiska resurser, kompetensförsörjning och vårdkonsumtion, men en kostnadsökning ses i kommunernas hälso- och sjukvård.
    • Ur yrkesverksammas perspektiv kvarstår kända brister när det gäller arbetsbelastning, bemanning och tillgången till kompetens, i primärvården.
  • En mängd aktiviteter pågår men omställningen tycks inte hittills lösa grundproblemen i primärvården.
  • Hos patienter och yrkesverksamma finns ett brett stöd för omställningens mål och en stor efterfrågan på förbättringar.

Projektledare Daniel Zetterberg berättar om rapporten och uppdraget.

Tidigare delrapportering

Fast kontakter i primärvården. Patienters uppfattning om tillgången till fast läkarkontakt och fast vårdkontakt i primärvården. (PM 2021:1)

Sammanfattning av rapporten

Ladda ner presentationen som pdf.

Bilagor till rapport 2021:8 Nära vård i sikte?

Underlagsrapporten är författad av konsultbolaget Ensolution AB. Bilagorna är inte fullt ut tillgänglighetsanpassade. Kontakta oss om du behöver dem i ett alternativt format.

Underlagsrapport om kommunernas hälso- och sjukvård (pdf)

Enkät om patientlagen (pdf)