2020-10-01

Patientinformation inom tandvården

Hur ser patienter på informationen som ges inom tandvården och hur kan den utvecklas? Vilken information efterfrågar patienter och hur söker patienter efter information?

2014-02-11

Vem vill veta vad för att välja?

Om vilken information olika grupper av personer vill ha för att välja vårdcentral

2013-08-21

Vad vill patienten veta för att välja?

Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation