Information

2014-02-11

Vem vill veta vad för att välja?

År 2010 infördes en lagstadgad skyldighet för alla landsting att erbjuda vårdval i primärvården. Viktiga förutsättningar för att personer ska ha likvärdiga möjligheter att ...

2013-08-21

Vad vill patienten veta för att välja?

Sedan 2010 är landstingen skyldiga att erbjuda vårdval i primärvården. En omdiskuterad fråga har varit om allmänheten har tillräcklig information för att göra med...