2021-10-29

En lag som kräver omtag

Uppföljning av patientlagens genomslag, med en fördjupning om valfrihet

2017-03-14

Lag utan genomslag

Utvärdering av patientlagen 2014-2017

2016-03-15

Hinder och möjligheter för att öka patientlagens genomslag

2015-03-15

Patientlagen i praktiken

En baslinjemätning