2020-09-17

Uppföljning av patientlagens genomslag

Hur väl efterlevs patientlagen när det gäller information, delaktighet, fast vårdkontakt, individuell planering och andra faktorer som berör patienter? Vad är pati...

2017-03-14

Lag utan genomslag

Utvärdering av patientlagen 2014-2017

2016-03-15

Hinder och möjligheter för att öka patientlagens genomslag

2015-03-15

Patientlagen i praktiken

En baslinjemätning