2014-11-17

Vårdval och vårdutnyttjande

Hur fördelas vården mellan olika socioekonomiska grupper vid vårdval i specialistvården?

2014-10-21

En mer jämlik vård är möjlig

Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande

2013-11-29

Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?