2018-12-04

Möten med mening

En analys av patienters erfarenheter av vårdmöten

2016-12-14

Förebygga för att överbrygga?

Jämlikhet i hälso- och sjukvårdens förebyggande arbete mot ohälsosamma levnadsvanor

2016-07-01

Utvärdering av ordnat införande av nya läkemedel

En förstudie

2014-11-17

Vårdval och vårdutnyttjande

Hur fördelas vården mellan olika socioekonomiska grupper vid vårdval i specialistvården?

2014-10-21

En mer jämlik vård är möjlig

Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande

2013-11-29

Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?