2021-06-10

I skuggan av covid-19

Förändringar i befolkningens vårdkonsumtion till följd av pandemin under 2020

2020-06-24

Primärt i vården

En studie om befolkningens syn på kontinuitet vid vårdcentraler

2018-11-14

Från mottagare till medskapare

Ett kunskapsunderlag för en mer personcentrerad hälso- och sjukvård

2018-08-16

Förnuft och känsla

Befolkningens förtroende för hälso- och sjukvården

2017-12-18

Primärvården i belysning

Jämförelser mellan landsting och regioner 2011-2015

2017-03-14

Lag utan genomslag

Utvärdering av patientlagen 2014-2017

2016-11-18

Vården ur befolkningens perspektiv 2016

En jämförelse mellan Sverige och tio andra länder

2015-12-09

Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv

En jämförelse mellan Sverige och nio andra länder

2012-10-11

Effekter av valfrihet inom hälso- och sjukvård

En kartläggning av kunskapläget

2012-10-09

Vad påverkar patientupplevd kvalitet i primärvården?