2021-02-12

Effekten av IBIC

Utvärdering av arbetssättet Individens behov i centrum i socialtjänsten

2020-10-16

Patienters upplevelser av samordningen av vård och omsorg efter slutenvård

Ett metodförslag för uppföljning samt resultat från en pilotstudie

2018-11-22

Fatta läget

Om systematisk uppföljning av den sociala dygnsvården för barn och unga

2018-11-22

Lika läge för alla?

Om omotiverade skillnader inom den sociala barn- och ungdomsvården

2016-05-24

Missar vi målen med missbruks- och beroendevården?

Om uppföljning av resultat ur ett patient- och medborgarperspektiv

2013-10-07

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Tidiga iakttagelser av läget i satsningen 2013

2012-11-28

Grönt ljus för öppna jämförelser?

Vårdanalys utvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården