Uppföljningssystem

2018-11-22

Fatta läget

Uppföljningen av den sociala dygnsvården för barn och unga har stora brister och saknar barnens perspektiv. Vi har i en studie frågat barn som är eller har varit placerade hur de tycker att den sociala dygnsvå...

2018-11-22

Lika läge för alla?

Barn som far illa ska få tillgång till socialtjänstens insatser på lika villkor, men i vilken utsträckning detta sker finns det lite kunskap om. Vi har tagit fram kriterier för att identifiera o...

2016-05-24

Missar vi målen med missbruks- och beroendevården?

Missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel har stora negativa effekter för många personer i Sverige. För att kunna kvalitetssä...

2013-10-07

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister – Tidiga iakttagelser

Vi har i ett uppdrag av regeringen tagit fram en utvärderingsplan för statens och SKL:s miljardsatsning på Na...

2012-11-28

Grönt ljus för öppna jämförelser?

Vi har utvärderat den årliga rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Det är den första, heltäckande, aktuella och oberoende ...