2013-10-07

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Tidiga iakttagelser av läget i satsningen 2013

2012-11-28

Grönt ljus för öppna jämförelser?

Vårdanalys utvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården