2023-05-03

Vad ska till? Ett samtal om läget i primärvården

Primärvården ska vara befolkningens första kontakt med vården och bland annat ansvara för förebyggande arbete, diagnostik, behandling och rehab...

2023-02-27

Omotiverade skillnader i socialtjänsten

Hur kan uppföljning bidra till en kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst? Hösten 2022 publicerade vi en undersökning av omotiverade skillnader i utredningar inom...

2021-07-05

Precisionsmedicin och avancerade terapier i svensk hälso- och sjukvård

Den 15 juni 2021 anordnade Vård- och omsorgsanalys och Tandvård- och läkemedelsförmånsverket ett webbinariu...

2019-11-19

Digitalt för alla?

Seminarium vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 19 november 2019. Del 1 av 7 Generaldirektören för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Jean-Luc af Geijerstam inleder seminariet tillsamma...

2018-01-16

Omställning pågår – så skapas en personcentrerad hälso- och sjukvård på alla nivåer

Svensk hälso- och sjukvård har en outnyttjad potential i att bättre ta ...

2017-08-31

Hur vi kan få förbättringar att bli bestående och möta morgondagen på ett långsiktigt hållbart sätt

Vårdanalys bjöd den 31 augusti 2017 in till se...

2015-12-08

Debatt om digital vårddata på Medicinska riksstämman

Under Medicinska riksstämman anordnade Vårdanalys ett seminarium om personlig integritet och digital information i vård och forskning. D...

2015-12-08

Debatt om nationella riktlinjer på Medicinska riksstämman

Det behövs ett mer strukturerat och effektivt kunskapsstöd. Det var deltagarna överens om vid ett seminarium om nationella riktli...

2015-07-06

Sjukt engagerad – hur ser framtidens patient- och funktionshinderrörelse ut?

Den 30 juni presenterade Vårdanalys rapporten "Sjukt engagerad – en kartläggning av patient- oc...

2015-07-06

Efter 20 år med vårdgaranti: Vad krävs för att minska vårdens väntetider?

Vårdanalys rapport ”Varierande väntan på vård – analys och uppföljning av den nationella vårdga...

2015-07-06

Sverige har den patientsäkerhet vi förtjänar – är vi nöjda med det?

Vårdanalys och Vinnvård anordnade ett seminarium om patientsäkerhet i Almedalen 2 juli 2015.

2015-01-28

Plenum vid Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2015

I slutet av 2014 publicerade Vårdanalys rapporten ”Registrera flera eller analysera mera” en första utvärdering av satsningen på de nati...