2023-03-15

Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv

International Health Policy Survey (IHP) 2022

2023-02-01

Analysplan 2023

2022-10-28

Kontinuitet och fast läkarkontakt

Kartläggning av måluppfyllelsen i överenskommelserna om en god och nära vård: 2022

2022-10-21

Riktade vaccinationsinsatser

Lärdomar från regionernas arbete för en hög och jämlik vaccinationstäckning mot covid-19

2022-10-03

Postcovid i praktiken

En kartläggning av vården och omsorgen av personer med postcovid

2022-09-21

Från uppdämt vårdbehov till förlängda köer

Uppföljning av förändringar i befolkningens vårdkonsumtion till följd av covid-19-pandemin

2022-07-01

I rätt riktning?

Användningen av riktade statsbidrag inom vård och omsorg

2022-05-13

Nationell uppföljning av hälso- och sjukvården 2022

Indikatorer på kvalitet, jämlikhet och effektivitet

2022-03-31

Postcovid under utredning

Delrapport om vården och omsorgen av personer med postcovid

2022-03-24

Uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvården

Vi har fått regeringens uppdrag att följa upp satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvården. Vilka insa...

2022-03-24

Förlossningsvården och kvinnors hälsa

Sammanställning av regionala och statliga insatser 2015–2021

2022-03-15

Vården ur befolkningens perspektiv, 65 år och äldre

International Health Policy Survey (IHP) 2021