2024-06-13

Redo för framtiden?

Analys av hur det offentliga åtagandet i hälso- och sjukvården och äldreomsorgen kan utvecklas till år 2040

2024-05-24

Uppföljning av förekomsten av fast läkarkontakt

Hur stor andel av befolkningen uppfattar att den har en namngiven, fast läkarkontakt?

2024-03-15

Vården ur befolkningens perspektiv

International Health Policy Survey (IHP) 2023

2024-02-01

Analysplan 2024

2024-01-31

Lägesbild av den nationella cancerstrategin

En kartläggning av styrkor och utvecklingsbehov

2024-01-23

En för alla

Erfarenheter av patientmedverkan i styrning och ledning av hälso- och sjukvården

2023-11-30

Medel mot våld

Måluppfyllelsen för utvecklingsmedel och kompetensstöd till arbete mot våld i nära relationer

2023-10-26

Kontinuitet och fast läkarkontakt

Kartläggning av måluppfyllelsen i överenskommelserna om en god och nära vård: 2023

2023-10-19

Internationella jämförelser av vårdkedjan efter höftfraktur och akut hjärtsvikt

Lärdomar från ett forskningssamarbete mellan Sverige och tio andra länder

2023-09-12

Sweden Health system review

Health systems in transition 2023

2023-08-23

Uppföljning av lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

År 2021 kom en ny lag för att skydda personer som genomgår estetisk kirurgi e...

2023-08-23

Satsningen på förlossningsvård och utvecklingen på området flickors och kvinnors hälsa

Vi har i uppdrag att följa upp satsningen och analysera utvecklingen på o...