2023-06-26

Utvärdering av regeringens satsning på att öka antalet vårdplatser

Vi har i uppdrag att under 2023-2026 utvärdera regeringens satsning på att öka antalet vårdplatser. Har målen m...

2023-04-28

I tid och otid

En fördjupningsstudie om bemanningen i förlossningsvården

2023-04-28

Över tiden?

En uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa

2023-03-31

Ordnat för omställning?

Utvärdering av omställningen till en god och nära vård: delrapport

2023-03-31

Utrikes födda patienters erfarenheter av vården: en intervjustudie

En underlagsrapport i utvärderingen av omställningen till en god och nära vård

2023-03-15

Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv

International Health Policy Survey (IHP) 2022

2023-02-01

Analysplan 2023

2022-10-28

Kontinuitet och fast läkarkontakt

Kartläggning av måluppfyllelsen i överenskommelserna om en god och nära vård: 2022

2022-10-21

Riktade vaccinationsinsatser

Lärdomar från regionernas arbete för en hög och jämlik vaccinationstäckning mot covid-19

2022-10-03

Postcovid i praktiken

En kartläggning av vården och omsorgen av personer med postcovid

2022-09-21

Från uppdämt vårdbehov till förlängda köer

Uppföljning av förändringar i befolkningens vårdkonsumtion till följd av covid-19-pandemin

2022-07-01

I rätt riktning?

Användningen av riktade statsbidrag inom vård och omsorg