Omslag Statistikpresentation

Internationell jämförelse av primärvården

Vi har undersökt hur primärvårdsläkare i Sverige upplever att vården fungerar och jämfört med vad primärvårdsläkare i andra länder tycker. Studien International Health Policy Survey (IHP) genomförs årligen i samarbete med den amerikanska stiftelsen The Commonwealth Fund. Här redovisar vi delresultat från undersökningen. En fördjupad rapport med ytterligare analyser och resultat publiceras i april 2020.

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Internationell jämförelse av primärvården

Vi har undersökt hur primärvårdsläkare i Sverige upplever att vården fungerar och jämfört med vad primärvårdsläkare i andra länder tycker. Här redovisar vi resultat från årets frågor som rör läkarnas upplevelser av vården och arbetet på vårdcentralen, tillgång till vård på vårdcentralerna, digitala verktyg för läkare och patienter, och samordning och vård av personer med kronisk sjukdom. En fördjupad rapport med ytterligare analyser och resultat publiceras i april 2020.

Förutom Sverige ingår Australien, Frankrike, Kanada, Norge, Nederländerna, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och USA i studien. I Sverige skickades enkäten ut till samtliga primärvårdsläkare med en registrerad adress och 42 procent (2 411 st) valde att delta.

Sammanfattning

  • Läkare i Sverige är de i undersökningen som upplever mest stress på arbetet. De är också minst nöjda med sin arbetsbörda och den tid de kan lägga på varje patient. Däremot är de relativt nöjda med att arbeta som läkare och tycker den övergripande kvaliteten på hälso- och sjukvårdssystemet är bra.
  • Sverige är ett av de länder med lägst tillgänglighet till vård på de ordinarie vårdcentralerna utanför kontorstid och på helger.
  • På svenska vårdcentraler är det vanligare att flera yrkesgrupper arbetar på mottagningen, jämfört med andra länder där främst läkare arbetar på mottagningen.
  • Sverige är det land som i allra högst grad använder digitala verktyg för informationshantering, både för läkare och patienter.
  • Läkare i Sverige svarar i lägre utsträckning än läkare i andra länder att de är väl förberedda vad gäller kompetens och erfarenhet att erbjuda vård till personer med kroniska sjukdomar. De upplever också brister i samordningen av information med andra vårdgivare.

Tillbaka till sidans start

Om studien

Resultaten baseras på  ”The Commonwealth Fund’s 2019 International Health Policy Survey of Primary Care Doctors in 11 countries”. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har genomfört den svenska delen av undersökningen sedan 2014. Vissa år undersöks läkarnas syn på hälso- och sjukvården och vissa år befolkningens.
Här finns tidigare rapporter.

Statistiska centralbyrån (SCB) har på uppdrag Vårdanalys genomfört enkätundersökningen i Sverige. På uppdrag av The Commonwealth Fund har SSRS ansvarat för den internationella samordningen av undersökningen. Huvudsaklig finansiering av ”The Commonwealth Fund’s 2019 International Health Policy Survey of Primary Care Doctors in 11 countries” kommer från The Commonwealth Fund. Följande organisationer är medfinansiärer: German Federal Ministry of Health, the German Institute for Quality Assurance and Transparency in Healthcare (Tyskland); Haute Authorité de Santé, Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,  the Directorate for Research, Evaluation, Studies, and Statistics of the French Ministry of Health (Frankrike); Dutch Ministry of Health, Welfare,  Sport, and Radboud University Medical Center (Nederländerna); Norwegian Institute of Public Health (Norge); Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Sverige); Swiss Federal Office of Public Health (Schweiz). Ytterligare finansiering för att öka urvalet i några av länderna kommer från: New South Wales Agency for Clinical Innovation and the Department of Health and Human Services (Australien); the Canadian Institute for Health Information, Canada Health Infoway, Health Quality Ontario, and the Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Quebec (Kanada);  the Health Foundation of the United Kingdom (Storbrittanien).

Dela sidan